home   |   wie?   |   werkwijze   |   patiënten   |   huisartsen   |  specialisten   |   kinesitherapeuten   |   personal coaches   |   trainers   |   andere zorgverleners   |   praktisch   |   contact
Werkwijze

De evaluatie van Extra Opinion neemt anderhalf uur in beslag. Eerst luister
ik aandachtig naar uw verhaal. We nemen uw dossier samen grondig door.
Meestal hoort bij de analyse ook een fysiek onderzoek (gemakkelijke kledij
is wenselijk). Aan de hand van de bevindingen leggen we de puzzelstukken
samen. Ik leg dit vast in een verslag.

Na 20 jaar ervaring weet ik dat dit de manier is om tot een totaalbeeld te
komen en een duurzame oplossing op uw maat te vinden. Op geen enkel
moment neem ik de taak van de arts over en ik vel ook nooit een oordeel
over eerdere behandelingen.


Berlarij 29 - 2500 LIER - 03 488 50 11 - k.bartholomeeusen@gmail.com