home   |   wie?   |   werkwijze   |   patiënten   |   huisartsen   |  specialisten   |   kinesitherapeuten   |   personal coaches   |   trainers   |   andere zorgverleners   |   praktisch   |   contact
Specialisten

U krijgt als geneesheer wel eens te maken met een patiënt die steeds
opnieuw klachten heeft aan het bewegingsapparaat. Specialistische
onderzoeken, medische beeldvorming en medicatie bieden geen uitweg
ondanks de objectieve pijn en beperkingen bij de patiënt. Extra Opinion
helpt u zoeken naar inzicht in het totaalbeeld van de musculoskeletale
problematiek. Dit op basis van mijn 20-jarige praktijkervaring
(www.beweegpunt.be) en mijn opleiding als coach (www.extracoaching.be).

MIJN WERKWIJZE

Ik stel GEEN diagnose. Aan de hand van een doorgedreven anamnese en
klinisch onderzoek van het bewegingsapparaat, bekijk ik hoe de klachten
met elkaar in verband staan. Ik analyseer waar het fout loopt in de belasting/
belastbaarheid - balans en ga op zoek wat de belemmerende factoren voor
herstel vormen.
De evaluatie van Extra Opinion neemt anderhalf uur in beslag.

Open communicatie is cruciaal. Uw dossierkennis en uw aanwezigheid bij
deze analyse is een meerwaarde. Van harte welkom. Uiteraard leg ik alle
bevindingen vast in een verslag.


Berlarij 29 - 2500 LIER - 03 488 50 11 - k.bartholomeeusen@gmail.com